Susunan Pengurus 2020-2024

Dewan Penasehat1. Dr. Uus Toharudin, M.Pd. (UNPAS)
2. Puguh Karyanto, S.Si., M.Si., Ph.D. (UNS)
3. Dr. Saiful Ridlo, M.Si. (UNNES)
KetuaDr. Bowo Sugiharto, M.Pd. (UNS)
Wakil KetuaDr. Bambang Supriatno, M.Si. (UPI)
Sekretaris1. Dr. Siti Alimah, M.Pd. (UNNES)
2. Dr. Rusdi, M.Biomed. (UNJ)
Bendahara1. Novi Febrianti, S.Si., M.Si. (UAD)
2. Dr. Dra. Upik Yelianti, M.S. (UNJA)
Bidang Kurikulum dan Pembelajaran1. Dr. Paidi, M.Si. (UNY) (Koordinator Bidang)
2. Dr. Didik Santoso, M.Sc. (UNRAM)
3. Dr. Afandi, M.Pd. (UNTAN)
4. Dr. Muhiddin Palennari, M.Pd. (UNM)
Bidang Pengembangan Oragnisasi dan Kerjasama1. Dr. Setiyo Prajoko, M.Pd. (UNTIDAR) (Koordinator Bidang)
2. Samsul Kamal, S.Pd., M.Pd. (UIN Ar Raniry, Aceh)
3. Insar Damopolii, S.Pd., M.Pd. (UNIPA)
4. Dra. Angela Gabriela Lika, M.Si. (UNDANA)
Selengkapnya, SK Pengurus silakan unduh di sini.